KROM

Hesore Consulting AB

Rusta och Matcha      KA: 10072565

Nu erbjuder vi Rusta och Matcha 


Arbetsförmedlingen bedömer  hur snabbt du kan få ett jobb och vilket stöd du behöver och

om du kan ta del av Rusta och matcha och vilken nivå av stöd du ska få.Tjänsten har tre olika nivåer:


 • Nivå A (arbetssökande nära arbetsmarknaden)
 • Nivå B (arbetssökande som ska rustas)
 • Nivå C (arbetssökande som stå långt från arbetmarknaden)


 Stöd för arbetssökande


Dina förutsättningar och behov styr vilket innehåll du får i tjänsten.


Några exempel är:


 • Stöd i att hitta och söka jobb,
 • hjälp att skapa ansökningshandlingar,
 • kontakter med arbetsgivare,
 • motiverande samtal,
 • dataundervisning,
 • studie- och yrkesvägledning,
 • studiebesök,
 • arbetsplatsförlagda aktiviteter.

Anmäl dig här: