STOM

Den enkla vägen till arbete sker via oss      KA: 10049341

TMS LOGGA

Hesore Consulting AB

Dina förutsättningar och behov styr


Din arbetsförmedlare bedömer om du kan ta del av Stöd och matchning och vilken nivå av stöd du ska få.Tjänsten har fyra olika nivåer:


 • Grundläggande stöd och matchning,
 • Grundläggande stöd och matchning med språkstöd,
 • Förstärkt stöd och matchning
 • Förstärkt stöd och matchning med språkstöd.Det här kan du få i tjänsten


Dina förutsättningar och behov styr vilket innehåll du får i tjänsten.


Några exempel är:


 • Stöd i att hitta och söka jobb,
 • hjälp att skapa ansökningshandlingar,
 • kontakter med arbetsgivare,
 • motiverande samtal,
 • dataundervisning,
 • studie- och yrkesvägledning,
 • studiebesök,
 • arbetsplatsförlagda aktiviteter,
 • språkundervisning med mera.

Anmäl dig här:

 
 
 
 
 
TMS LOGGA

WARNING: All rights reserved

© Hesore Consulting AB, 2016

Mobil: 070-423 68 76 

hsr@hsrconsulting.se