STOM

Hesore Consulting AB

Den enkla vägen till arbete sker via oss      KA: 10049341

Nu erbjuder vi Stöd och matchning på distans/Online


Din arbetsförmedlare bedömer om du kan ta del av Stöd och matchning och vilken nivå av stöd du ska få.Tjänsten har fyra olika nivåer:


 • Grundläggande stöd och matchning,
 • Grundläggande stöd och matchning med språkstöd,
 • Förstärkt stöd och matchning
 • Förstärkt stöd och matchning med språkstöd.Distans/Online stöd för arbetssökande


Dina förutsättningar och behov styr vilket innehåll du får i tjänsten.


Några exempel är:


 • Stöd i att hitta och söka jobb,
 • hjälp att skapa ansökningshandlingar,
 • kontakter med arbetsgivare,
 • motiverande samtal,
 • dataundervisning,
 • studie- och yrkesvägledning,
 • studiebesök,
 • arbetsplatsförlagda aktiviteter,
 • språkundervisning med mera.

Anmäl dig här:

 
 
 
 
 
TMS LOGGA