Validering

Den enkla vägen till arbete sker via oss      KA: 10049341

TMS LOGGA

Hesore Consulting AB

Validering för kockar, servitörer och butiksäljare


Validering syftar till att synliggöra och bekräfta en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning. Det kan också handla om att man vill dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb, eller för att kunna få kompetensutveckling i jobbet. Ytterligare ett viktigt syfte med validering är att ringa in vilka kunskaper och färdigheter som behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation man önskar. Valideringen kan alltså både ge intyg på det man redan kan och identifiera vad man behöver komplettera för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning.


Hesore Consulting AB har fått förtroende av UHR (Utbildningsrådet för hotell och restaurangbranschen) att genomföra valideringar för kock och serveringspersonal, enligt UHR:s framtagna modell för validering. Vi validerar på uppdrag av Arbetsförmedlingen , TSL (Trygghetsfonden),Lernia AB och även privata personer. På uppdrag av Handelsrådet validerar vi butiksäljare.


Varför validering?


Vem kan valideras?


Våra YrkesbedömareTMS LOGGA

WARNING: All rights reserved

© Hesore Consulting AB, 2016

Mobil: 070-423 68 76 

hsr@hsrconsulting.se