Arbetsgivare

Den enkla vägen till arbete sker via oss      KA: 10049341

TMS LOGGA

Hesore Consulting AB

TMS LOGGA
 
 
 
 

Du som är arbetsgivare kan få stöd att rekrytera dina medarbetare från länderna inom EU och från Sverige. 

Vi erbjuder er annonsering av lediga tjänster både på vår webbplats och på EURES-Den Europeiska Portalen För Rörlighet i Arbetslivet.


Det kan vara svårt att hitta lämpliga kandidater som överenstämmer med era önskemål.Som arbetsgivare kan du få förslag och CV på matchande profiler från kandidater från hela Europa.

Vi på Hesore Consulting AB kan hjälpa dig med råd, stöd och rekrytering av kompetent och motiverad arbetskraft.


Här kan du läsa om praktisk införmation om vad du bör fundera om innan och under rekryteringgsprocessen i andra EES länder.


Innan rekriteringen

Under rekriteringen


Kontakta oss redan idag.

WARNING: All rights reserved

© Hesore Consulting AB, 2016

Mobil: 070-423 68 76 

hsr@hsrconsulting.se