Om Oss

Den enkla vägen till arbete sker via oss      KA: 10049341

TMS LOGGA

Hesore Consulting AB

Hesore Consulting AB är ett snabbväxande mångkulturellt konsultföretag med personal från olika delar av världen. Sedan 2010 är Hesore Consulting AB Arbetsförmedlingens kompletterande aktör, först som enskilt bolag Hesore Consulting som 2014 ombildades till ett aktiebolag. Vårt uppdrag som leverantör för etableringslots tjänsten gav oss stora erfarenheter och en stor möjlighet för att skapa ett brett nätverk och kontakter med näringslivet och arbetsgivarna runt om i Sverige. Målet för oss är att våra kunder ska få professionellt stöd för att hitta ett arbete eller en relevant utbildning. Vi gör detta i samråd med våra kunder utifrån kundens egna förutsättningar och prestationsförmåga.


Delaktighet och empowerment genomsyrar hela Hesore Consulting AB:s verksamhet. Genom hjälp till självhjälp och att metodiskt stärka varje person att ta makten över sitt eget liv är vår verksamhets arbetssätt unikt. Verktyget för detta är verklig delaktighet av våra kunder i hur handledning ska genomföras och hur du/ni som kunder ska drivas och utvecklas för att enklare hitta en bra lösning för den framtida karriären. Vårt motto är att du ska efter din tid hos oss kunna ta ansvar för ditt eget liv. Att ta ansvar kan vara jobbigt men är vägen till ökat självförtroende och utveckling. Det är viktigt att även ansvaret anpassas till var och ens förutsättningar, att få för mycket ansvar kan i vissa situationer motverka en positiv utveckling. Lagom stora utmaningar både i arbetsuppgifter och i ansvar är däremot något som alla människor mår bra och utvecklas av. Därför skräddarsyr vi våra metoder med hänsyn till dina egna förutsättningar med utgångspunkt från verktygslådan framtagen och godkänd av Arbetsförmedlingen.


Vårt motto är att bemöta våra kunder där de befinner sig just nu. Vi kan bistå med den affärsmässigt bästa lösningen/hjälpen som krävs för att våra kunder ska få det stödet de behöver just då när de behöver hjälpen som mest. Vår samtalsmetodik, våra kunskaper och kundens erfarenheter är nyckeln till framgångar. Vi har handledning i grupp och i enskilda möten med kunden.


TMS LOGGA

WARNING: All rights reserved

© Hesore Consulting AB, 2016

Mobil: 070-423 68 76 

hsr@hsrconsulting.se