Hesore Eures

Hesore Consulting AB

Den enkla vägen till arbete sker via oss      KA: 10049341


Hesore Eures hjälper arbetssökande att hitta arbete och arbetsgivare att rekrytera från hela Europa

EU:s princip om fri rörlighet för arbetstagare anses vara en av de viktigaste rättigheterna för Europas medborgare. Den innebär att du kan flytta till valfri EU-medlemsstat eller till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz för att arbeta eller söka jobb.


Det kan dock kännas både skrämmande och svårt att ta steget. Det är där Eures kommer in i bilden. Vårt syfte är nämligen att hjälpa och stödja arbetssökande och arbetsgivare som vill arbeta och söka arbetskraft i andra europeiska länder.


Vi erbjuder en lång rad tjänster, tillgängliga via Euresportalen eller genom vårt omfattande nätverk med fler än tusen rådgivare som arbetar inom Eures medlems- och partnerorganisationer.

Eures tjänster för arbetssökande och arbetsgivare omfattar bland annat följande:

  • Matchning av lediga tjänster med meritförteckningar på Euresportalen.
  • Information, vägledning och andra stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare.
  • Tillhandahållande av information om levnads- och arbetsvillkor i EU:s medlemsstater, till exempel angående beskattning, pensioner, sjukförsäkring och socialförsäkring.
  • Särskilda stödtjänster för gränsarbetare och arbetsgivare i gränsregioner.
  • Stöd till särskilda grupper inom ramen för Eures målinriktade program för rörlighet i arbetslivet, till exempel Ditt första Euresjobb och Reactivate.
  • Tillgång till Drop’pin@EURES, en plats där företag och organisationer kan visa upp vilka möjligheter de kan erbjuda unga européer för att hjälpa dem att ta sina första steg ut på arbetsmarknaden.
  • Initiativ till stöd för dynamiska rekryteringsevenemang genom plattformen för europeiska jobbdagar på nätet (European Job Days).
  • Information om och tillgång till stöd efter anställning, till exempel språkutbildning och integrationshjälp i det nya landet.


Läs mer om EURES och dess tjänster:


Hitta arbete i Europa-En vägledning till arbetssökande

Rekrytera i Europa -En vägledning till arbetsgivare

TMS LOGGA